Till innehåll på sidan

Sociala meddelanden och Statistiska meddelanden serie F. 1912–1967

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Arbetsstatistik som arbetsmarknad, förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, arbetarskydd och åtgärder för social förtänksamhet.

Titel: Statistiska meddelanden. Ser. F, Sociala meddelanden (1912–1953)

Digitaliserade publikationer i denna serie

Titel: Sociala meddelanden (1954–1967 )

Digitaliserade publikationer i denna serie 

Om publikationerna

Sociala meddelanden utgavs av K. Kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik 1912 och av Socialstyrelsen 1913–1967.

1953 upphör Statistiska meddelanden. Serien fortsätter med titeln Sociala meddelanden.

Innehåll

Tidskriften återspeglar att Socialstyrelsen handlägger ärenden av social natur, nämligen angående:

  • Arbetsmarknaden, såsom arbetsmarknadens läge, arbetsförmedling, arbetslön, arbetslöshet, utländsk arbetskrafts användande inom landet.
  • Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare, såsom arbetsavtal, kollektivavtal, arbetstvister, medling och skiljedom i arbetstvister
  • Arbetarskydd, såsom skydd mot olycksfall, och ohälsa i arbetet, minderårigas och kvinnors användande i arbete, vilotid, arbetstidens längd och fördelning, hemindustriellt arbete
  • Åtgärder för social förtänksamhet, såsom sjukkasseväsen och tillsyn av utvandraragenter.

Både förhållanden i Sverige och i utlandet behandlas.

Sakregister finns för åren: 1903–1922, 1923–1932, 1933–1942 och 1943–1947.

Tidigare statistik

Senare statistik

Se även