Till innehåll på sidan

Sveriges officiella statistik (SOS), utg. 1912-

Senast uppdaterad: 2019-06-03

När Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) lades ned i början av 1900‑talet, startade 1911 serien Sveriges officiella statistik (SOS), som till en början innehöll årsböcker inom olika ämnen.