Till innehåll på sidan

Företagsräkningen 1951–1972

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet industri och bergshantering.

Titel: Företagsräkningen
Engelsk parallelltitel 1951: The 1951 census of production, ditribution and services.
Engelsk parallelltitel 1972: The 1972 census of enterprises.

Innehållet

Företagsräkningen 1972 består av flera delar, delarnas undertitlar:

Del 1

Basdata för företag och myndigheter fördelade efter näringsgren, storlek, samhällssektor, ägarkategori och juridisk form.

Del 2 (tre band)

Basdata för företag och myndigheters verksamhetsställen fördelade efter näringsgren, storlek, region och ägarkategori.

  • 2:1 Verksamhetsställen totalt och fördelade på riksområden, län och A-regioner.
  • 2:2 Verksamhetsställen fördelade på kommuner; A–M-län
  • 2:3 Verksamhetsställen fördelade på kommuner; N–BD-län

Del 3

Sysselsättnings-, resultat- och kapitaldata för företag inom den affärsdrivande sektorn fördelade efter näringsgren, storlek, ägarkategori och juridisk form.

Del 4

Sysselsättnings- och omsättningsdata för verksamhetsställen inom den affärsdrivande sektorn fördelade eftter näringsgren, storlek och region.

Appendix Lagstiftning, Klassificeringsstandard, Insamlade data, Blankettförteckning, Blankettexempel.

Tidigare statistik