Till innehåll på sidan

EU-statistik

Eurostat är EU:s statistikkontor. Här finns stöd för hur statistiken är uppdelad på Eurostats webbplats och vad man kan hitta där.

Eurostat delar in statistiken i ämnesområden. Under varje ämnesområde finns länkar till undergrupper med statistik i form av färdiga tabeller, diagram och kartor samt till databaser dör man själv kan ladda ner data i olika format. Statistiken är gratis.

 • Allmänt och regionalt
 • Ekonomi och finansväsen
 • Befolkning och sociala förhållanden
 • Industri, handel och tjänster
 • Jordbruk och fiske
 • Industri, handel och tjänster
 • Jordbruk och fiske
 • Internationell handel
 • Transport
 • Miljö och energi 
 • Forskning och utveckling

Eurostats ämnesområden

Om du inte hittar det du söker kan du kontakta Eurostats support. Välj det språk du föredrar.

Databaser och metadata

Eurostat har också databaser med information och beskrivningar av statistiken, klassifikationer och nomenklaturer.

Mikrodata

Information om möjligheten att få tillgång till mikrodata för forskningsändamål.

Service för journalister

Journalister har en egen ingång på Eurostats webbplats.

Se även

Kontakt

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30