Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet februari 2020 73,4 % 1,0 %-enheter
Arbetslöshet februari 2020 8,2 % 0,9 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen februari 2020 67,4 % 0,3 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) februari 2020 73,7 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) februari 2020 7,2 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) februari 2020 68,4 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor december 2019 42 300 0,1 % 2,8 %
Timlön för arbetare privat sektor december 2019 176,10 0,8 % 2,2 %
Befolkning
Folkmängd januari 2020 10 333 456 0,06 % 0,9 %
Betalningsbalans och utlandsställning
Bytesbalans kvartal 4 2019 38,8
Finansiell balans kvartal 4 2019 108,9
Utlandsställning kvartal 4 2019 1 050,3
Boende, byggande och bebyggelse
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 4 2019 799 0 % 4 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll februari 2020 5,2 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag februari 2020 3,9 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta februari 2020 1,55 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring februari 2020 0,2 % 2,8 % 2,8 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring februari 2020 2,8 % 2,8 % 0,2 %
Tjänstehandelsnetto kvartal 4 2019 7 677
Export av tjänster kvartal 4 2019 188 661 6344 kronor 3,5 %
Import av tjänster kvartal 4 2019 180 984 7029 kronor 4,0 %
Handelsnetto februari 2020 13,2
Import av varor februari 2020 113,8 -3,1 %
Export av varor februari 2020 127,0 4,0 %
Levnadsförhållanden
Tillgång till Internet i hemmet 2019 95 %
Använt internet flera gånger om dagen 2019 84 %
Köpt mat eller specerivaror online 2019 19 %
Tagit emot e-postmeddelanden från bedragare (Phishing) 2019 37 %
Av säkerhetsskäl ej lagt ut personlig information på sociala nätverkssajter 2019 35 %
Skrivit snabbmeddelanden online 2019 67 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 4 2019 jämfört med föregående period 1 287 773 mnkr 0,2 % 0,8 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2019 5 026 469
Bruttonationalinkomst (BNI) 2019 5 154 190
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 4 2019 jämfört med samma period föregående år 1 287 773 mnkr 0,2 % 0,8 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2019 489
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2019 501
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) januari 2020 109,2 index 3,5 % 2,2 %
Utgifter för hård- och mjukvara 2018 61 516
Utgifter för mjukvara 2018 37 687
Utgifter för it-tjänster 2018 69 004
Utgifter för leasing av it-utrustning 2018 6 288
Utgifter för it-tjänster från extern leverantör 2018 49 413
Utgifter för interna it-tjänster 2018 19 591
Produktionsvärdeindex januari 2020 116,3 index 1,7 % 3,8 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF februari 2020 jämfört med samma period föregående år 218,7 0,5 % 1,0 %
Inflationstakt enligt KPI februari 2020 jämfört med samma period föregående år 334,5 0,5 % 1,0 %
Konsumentprisindex (KPI) februari 2020 334,47 0,5 % 1,0 %
Producentprisindex februari 2020 112,5 -0,6 % -1,2 %
Importprisindex februari 2020 112,9 -0,9 % 0,4 %
Exportprisindex februari 2020 112,6 -0,4 % -1,3 %
Hemmamarknadsprisindex februari 2020 112,4 -0,6 % -1,1 %
Prisindex för inhemsk tillgång februari 2020 112,7 -0,8 % -0,4 %
Tjänsteprisindex kvartal 4 2019 106,2 0,0 % 2,3 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar februari 2020 22 489 -5,5 %