Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet november 2018 72,9 % 1,0 %-enheter
Arbetslöshet november 2018 5,5 % -0,3 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen november 2018 68,9 % 1,1 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) november 2018 73,5 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) november 2018 6,2 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) november 2018 68,9 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor oktober 2018 40 950 0,2 % 2,7 %
Timlön för arbetare privat sektor oktober 2018 170,50 0,6 % 2,3 %
Befolkning
Folkmängd november 2018 10 223 505 0,06 % 1,1 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 3 2018 771 1 % -1 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll november 2018 5,7 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag november 2018 6,5 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta november 2018 1,46 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring november 2018 0,8 % 1,1 % 1,4 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring november 2018 1,1 % 1,4 % 0,8 %
Handelsnetto november 2018 4,9
Import av varor november 2018 134,1 10,1 %
Export av varor november 2018 139,0 14,2 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 3 2018 jämfört med föregående period 1 090 899 mnkr -0,2 % 1,6 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2017 4 578 833
Bruttonationalinkomst (BNI) 2017 4 648 723
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 3 2018 jämfört med samma period föregående år 1 090 899 mnkr -0,2 % 1,6 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2017 455 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2017 462 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) november 2018 107,4 index -2,7 % -2,4 %
Utgifter för it-tjänster 2017 76 418
Utgifter för hård- och mjukvara 2017 65 194
Utgifter för mjukvara 2017 40 021
Produktionsvärdeindex november 2018 112,7 index 0,0 % 2,2 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF december 2018 jämfört med samma period föregående år 217,4 0,4 % 2,2 %
Inflationstakt enligt KPI december 2018 jämfört med samma period föregående år 331,9 0,4 % 2,0 %
Konsumentprisindex (KPI) december 2018 331,87 0,4 % 2,0 %
Producentprisindex november 2018 113,5 0,0 % 7,9 %
Importprisindex november 2018 113,7 -2,3 % 9,3 %
Exportprisindex november 2018 114,1 -0,7 % 9,6 %
Hemmamarknadsprisindex november 2018 113,0 0,8 % 6,5 %
Prisindex för inhemsk tillgång november 2018 113,4 -0,9 % 7,9 %
Tjänsteprisindex kvartal 3 2018 103,6 0,7 % 1,5 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar december 2018 23 414 -33,8 %