Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet februari 2018 72,2 % 0,2 %-enheter
Arbetslöshet februari 2018 6,3 % -1,1 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen februari 2018 67,7 % 1,0 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) februari 2018 72,9 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) februari 2018 6,3 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) februari 2018 68,3 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor december 2017 40 080 0,1 % 2,5 %
Timlön för arbetare privat sektor december 2017 168,10 0,6 % 2,1 %
Befolkning
Folkmängd februari 2018 10 135 303 0,06 % 1,2 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2016 60 800 26 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 4 2017 785 0 % 8 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll februari 2018 7,0 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag februari 2018 6,0 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta februari 2018 1,55 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring februari 2018 0,0 % 0,7 % 0,9 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring februari 2018 0,7 % 0,9 % 0,0 %
Handelsnetto februari 2018 -3,4
Import av varor februari 2018 112,0 10,1 %
Export av varor februari 2018 108,6 8,1 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 4 2017 jämfört med föregående period 1 195 930 mnkr 0,9 % 3,3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2017 4 604 205
Bruttonationalinkomst (BNI) 2017 4 670 713
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 4 2017 jämfört med samma period föregående år 1 195 930 mnkr 0,9 % 3,3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2017 458 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2017 464 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) februari 2018 109,6 index 0,2 % 1,3 %
Utgifter för it-tjänster 2016 65 166
Produktionsvärdeindex februari 2018 111,5 index 0,4 % 4,9 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF mars 2018 jämfört med samma period föregående år 213,1 0,3 % 2,0 %
Inflationstakt enligt KPI mars 2018 jämfört med samma period föregående år 325,8 0,3 % 1,9 %
Konsumentprisindex (KPI) mars 2018 325,76 0,3 % 1,9 %
Producentprisindex februari 2018 107,2 -0,5 % 2,8 %
Importprisindex februari 2018 105,6 -1,7 % 2,6 %
Exportprisindex februari 2018 106,0 -1,0 % 2,4 %
Hemmamarknadsprisindex februari 2018 108,4 0,1 % 3,1 %
Prisindex för inhemsk tillgång februari 2018 107,0 -0,8 % 2,9 %
Tjänsteprisindex kvartal 4 2017 117,3 0,0 % 1,2 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar mars 2018 37 957 antal bilar -3,8 %