Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet mars 2019 73,2 % 0,8 %-enheter
Arbetslöshet mars 2019 7,1 % 0,6 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen mars 2019 68,0 % 0,3 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) mars 2019 73,5 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) mars 2019 6,3 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) mars 2019 68,9 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor december 2018 41 150 0,1 % 2,8 %
Timlön för arbetare privat sektor december 2018 172,30 1,0 % 2,3 %
Befolkning
Folkmängd februari 2019 10 246 901 0,05 % 1,1 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 4 2018 770 0 % -2 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll februari 2019 5,3 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag februari 2019 6,2 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta februari 2019 1,58 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring februari 2019 0,2 % 3,0 % 2,3 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring februari 2019 3,0 % 2,3 % 0,2 %
Handelsnetto februari 2019 5,0
Import av varor februari 2019 117,7 6,3 %
Export av varor februari 2019 122,7 13,3 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 4 2018 jämfört med föregående period 1 238 950 mnkr 1,2 % 2,4 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2018 4 790 748
Bruttonationalinkomst (BNI) 2018 4 868 255
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 4 2018 jämfört med samma period föregående år 1 238 950 mnkr 1,2 % 2,4 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2018 471 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2018 478 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) februari 2019 105,1 index -2,0 % -2,8 %
Utgifter för it-tjänster 2017 76 418
Utgifter för hård- och mjukvara 2017 65 194
Utgifter för mjukvara 2017 40 021
Produktionsvärdeindex februari 2019 112,5 index 0,0 % 1,2 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF mars 2019 jämfört med samma period föregående år 217,0 0,2 % 1,8 %
Inflationstakt enligt KPI mars 2019 jämfört med samma period föregående år 331,8 0,2 % 1,9 %
Konsumentprisindex (KPI) mars 2019 331,79 0,2 % 1,9 %
Producentprisindex februari 2019 113,9 0,2 % 6,3 %
Importprisindex februari 2019 112,4 0,9 % 6,4 %
Exportprisindex februari 2019 114,1 0,6 % 7,6 %
Hemmamarknadsprisindex februari 2019 113,7 -0,1 % 4,9 %
Prisindex för inhemsk tillgång februari 2019 113,1 0,4 % 5,7 %
Tjänsteprisindex kvartal 4 2018 103,8 0,2 % 1,7 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar mars 2019 31 079 -18,1 %