Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet oktober 2018 72,9 % 0,5 %-enheter
Arbetslöshet oktober 2018 5,5 % -0,8 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen oktober 2018 68,9 % 1,0 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) oktober 2018 73,3 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) oktober 2018 6,3 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) oktober 2018 68,7 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor augusti 2018 40 490 -0,2 % 2,6 %
Timlön för arbetare privat sektor augusti 2018 165,80 -1,0 % 1,9 %
Befolkning
Folkmängd september 2018 10 207 086 0,09 % 1,1 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 3 2018 771 1 % -1 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll september 2018 5,9 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag september 2018 7,0 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta september 2018 1,49 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring september 2018 0,5 % 2,1 % 1,6 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring september 2018 2,1 % 1,6 % 0,5 %
Handelsnetto september 2018 1,4
Import av varor september 2018 120,9 9,6 %
Export av varor september 2018 122,3 8,5 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 2 2018 jämfört med föregående period 1 208 637 mnkr 0,8 % 2,5 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2017 4 578 899
Bruttonationalinkomst (BNI) 2017 4 643 749
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 2 2018 jämfört med samma period föregående år 1 208 637 mnkr 0,8 % 2,5 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2017 455 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2017 462 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) september 2018 107,8 index 0,0 % -0,4 %
Utgifter för it-tjänster 2017 76 418
Utgifter för hård- och mjukvara 2017 65 194
Utgifter för mjukvara 2017 40 021
Produktionsvärdeindex september 2018 110,6 index 0,2 % 2,0 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF oktober 2018 jämfört med samma period föregående år 216,6 -0,1 % 2,4 %
Inflationstakt enligt KPI oktober 2018 jämfört med samma period föregående år 330,7 -0,1 % 2,3 %
Konsumentprisindex (KPI) oktober 2018 330,72 -0,1 % 2,3 %
Producentprisindex september 2018 113,8 1,2 % 10,1 %
Importprisindex september 2018 117,3 2,9 % 15,2 %
Exportprisindex september 2018 115,8 1,7 % 13,4 %
Hemmamarknadsprisindex september 2018 111,8 0,6 % 7,0 %
Prisindex för inhemsk tillgång september 2018 114,7 1,8 % 11,1 %
Tjänsteprisindex kvartal 3 2018 103,6 0,7 % 1,5 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar oktober 2018 24 128 -27,4 %