Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet oktober 2017 72,4 % 0,7 %-enheter
Arbetslöshet oktober 2017 6,3 % -0,1 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen oktober 2017 67,9 % 0,8 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) oktober 2017 72,9 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) oktober 2017 6,7 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) oktober 2017 68,1 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor september 2017 39 800 0,9 % 2,3 %
Timlön för arbetare privat sektor september 2017 165,10 1,7 % 1,6 %
Befolkning
Folkmängd oktober 2017 10 103 843 0,09 % 1,4 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2016 60 800 26 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 3 2017 783 2 % 8 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll oktober 2017 7,1 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag oktober 2017 3,7 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta oktober 2017 1,57 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring oktober 2017 0,1 % 2,6 % 2,3 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring oktober 2017 2,6 % 2,3 % 0,1 %
Handelsnetto oktober 2017 -3,1
Import av varor oktober 2017 117,4 9,5 %
Export av varor oktober 2017 114,3 10,2 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 3 2017 jämfört med föregående period 1 060 340 mnkr 0,8 % 2,9 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2016 4 404 802
Bruttonationalinkomst (BNI) 2016 4 474 680
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 3 2017 jämfört med samma period föregående år 1 060 340 mnkr 0,8 % 2,9 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2016 444 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2016 451 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) oktober 2017 102,9 index -1,7 % 3,8 %
Utgifter för it-tjänster 2016 65 166
Produktionsvärdeindex oktober 2017 109,3 0,6 % 4,1 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF oktober 2017 jämfört med samma period föregående år 211,4 % -0,1 % 1,8 %
Inflationstakt enligt KPI oktober 2017 jämfört med samma period föregående år 323,4 % -0,1 % 1,7 %
Konsumentprisindex (KPI) oktober 2017 323,38 -0,1 % 1,7 %
Producentprisindex oktober 2017 118,1 % 0,3 % 2,5 %
Importprisindex oktober 2017 111,4 % 0,1 % 2,5 %
Exportprisindex oktober 2017 112,3 % 0,1 % 1,5 %
Hemmamarknadsprisindex oktober 2017 124,4 % 0,5 % 3,4 %
Prisindex för inhemsk tillgång oktober 2017 117,8 % 0,3 % 3,0 %
Tjänsteprisindex kvartal 3 2017 117,3 % -0,1 % 1,7 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar november 2017 33 193 antal bilar 2,5 %