Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet januari 2018 71,8 % 0,4 %-enheter
Arbetslöshet januari 2018 7,0 % -0,3 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen januari 2018 66,8 % 0,6 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) januari 2018 72,8 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) januari 2018 6,5 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) januari 2018 68,1 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor november 2017 39 990 0,1 % 2,2 %
Timlön för arbetare privat sektor november 2017 167,00 0,2 % 1,6 %
Befolkning
Folkmängd december 2017 10 120 242 0,07 % 1,3 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2016 60 800 26 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 4 2017 785 0 % 8 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll december 2017 7,0 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag december 2017 5,6 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta december 2017 1,57 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring december 2017 -1,4 % 3,3 % 2,6 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring december 2017 3,3 % 2,6 % -1,4 %
Handelsnetto december 2017 -1,7
Import av varor december 2017 110,9 0,4 %
Export av varor december 2017 109,2 0,1 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 3 2017 jämfört med föregående period 1 060 340 mnkr 0,8 % 2,9 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2016 4 404 802
Bruttonationalinkomst (BNI) 2016 4 474 680
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 3 2017 jämfört med samma period föregående år 1 060 340 mnkr 0,8 % 2,9 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2016 444 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2016 451 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) december 2017 106,7 index -0,7 % 5,8 %
Utgifter för it-tjänster 2016 65 166
Produktionsvärdeindex december 2017 111,8 index -1,0 % 5,3 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF januari 2018 jämfört med samma period föregående år 210,9 -0,9 % 1,7 %
Inflationstakt enligt KPI januari 2018 jämfört med samma period föregående år 322,5 -0,8 % 1,6 %
Konsumentprisindex (KPI) januari 2018 322,51 -0,8 % 1,6 %
Producentprisindex december 2017 121,8 1,6 % 2,3 %
Importprisindex december 2017 116,3 2,4 % 2,5 %
Exportprisindex december 2017 116,8 2,0 % 1,5 %
Hemmamarknadsprisindex december 2017 127,1 1,1 % 3,0 %
Prisindex för inhemsk tillgång december 2017 121,7 1,8 % 2,8 %
Tjänsteprisindex kvartal 4 2017 117,3 0,0 % 1,2 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar januari 2018 23 815 antal bilar -0,9 %