Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet november 2018 72,9 % 1,0 %-enheter
Arbetslöshet november 2018 5,5 % -0,3 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen november 2018 68,9 % 1,1 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) november 2018 73,5 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) november 2018 6,2 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) november 2018 68,9 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor september 2018 40 830 0,7 % 2,6 %
Timlön för arbetare privat sektor september 2018 169,20 2,0 % 2,2 %
Befolkning
Folkmängd oktober 2018 10 215 250 0,06 % 1,1 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 3 2018 771 1 % -1 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll oktober 2018 5,8 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag oktober 2018 7,7 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta oktober 2018 1,47 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring oktober 2018 -1,1 % -0,1 % 1,4 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring oktober 2018 -0,1 % 1,4 % -1,1 %
Handelsnetto oktober 2018 -8,4
Import av varor oktober 2018 143,6 21,7 %
Export av varor oktober 2018 135,2 16,1 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 3 2018 jämfört med föregående period 1 090 899 mnkr -0,2 % 1,6 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2017 4 578 833
Bruttonationalinkomst (BNI) 2017 4 648 723
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 3 2018 jämfört med samma period föregående år 1 090 899 mnkr -0,2 % 1,6 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2017 455 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2017 462 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) oktober 2018 109,7 index 1,0 % 3,1 %
Utgifter för it-tjänster 2017 76 418
Utgifter för hård- och mjukvara 2017 65 194
Utgifter för mjukvara 2017 40 021
Produktionsvärdeindex oktober 2018 112,7 index 1,1 % 4,6 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF november 2018 jämfört med samma period föregående år 216,4 -0,1 % 2,1 %
Inflationstakt enligt KPI november 2018 jämfört med samma period föregående år 330,4 -0,1 % 2,0 %
Konsumentprisindex (KPI) november 2018 330,40 -0,1 % 2,0 %
Producentprisindex oktober 2018 113,5 -0,3 % 9,5 %
Importprisindex oktober 2018 116,4 -0,8 % 14,1 %
Exportprisindex oktober 2018 114,9 -0,8 % 12,5 %
Hemmamarknadsprisindex oktober 2018 112,1 0,3 % 6,8 %
Prisindex för inhemsk tillgång oktober 2018 114,4 -0,3 % 10,5 %
Tjänsteprisindex kvartal 3 2018 103,6 0,7 % 1,5 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar november 2018 26 357 -20,6 %