Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

8 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2:a kvartalet 2017 Statistiknyhet 2017-09-22 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2017 Statistiknyhet 2017-09-26 Trafikanalys
Augusti 2017 Statistiknyhet 2017-09-26 Statistiska centralbyrån
September 2017 Statistiknyhet 2017-09-27 Konjunkturinstitutet
Export, import och handelsnetto Augusti 2017 Statistiknyhet 2017-09-27 Statistiska centralbyrån
Augusti 2017 Statistiknyhet 2017-09-27 Statistiska centralbyrån
2:a kvartalet 2017 Statistiknyhet 2017-09-27 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Augusti 2017 Statistiknyhet 2017-09-28 Statistiska centralbyrån