Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

14 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
3:e kvartalet 2017 Statistiknyhet 2017-11-23 Statistiska centralbyrån
2016 Statistiknyhet 2017-11-23 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2017 Statistiknyhet 2017-11-23 Statistiska centralbyrån
Oktober 2017 Statistiknyhet 2017-11-24 Statistiska centralbyrån
Högskolan 2017 Statistiknyhet 2017-11-27 Statistiska centralbyrån
Oktober 2017 Statistiknyhet 2017-11-27 Statistiska centralbyrån
Detaljhandeln Oktober 2017 Statistiknyhet 2017-11-28 Statistiska centralbyrån
Export, import och handelsnetto Oktober 2017 Statistiknyhet 2017-11-28 Statistiska centralbyrån
Varuexportens och varuimportens volymutveckling 3:e kvartalet 2017 Statistiknyhet 2017-11-28 Statistiska centralbyrån
Export och import av varor September 2017 Statistiknyhet 2017-11-28 Statistiska centralbyrån
Odlingsåtgärder i jordbruket 2015/2016 Statistiknyhet 2017-11-29 Statistiska centralbyrån
BNP och reala sektorräkenskaper, kvartal 3:e kvartalet 2017 Statistiknyhet 2017-11-29 Statistiska centralbyrån
Rapport och internationella jämförelser 2017 Statistiknyhet 2017-11-29 Statistiska centralbyrån
November 2017 Statistiknyhet 2017-11-29 Konjunkturinstitutet