Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

4 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
definitiv 2015 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-12-15 Statistiska centralbyrån
preliminär 2016 Databas 2017-12-15 Statistiska centralbyrån
definitiv 2016 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-12-14 Statistiska centralbyrån
preliminär 2017 Databas 2018-12-14 Statistiska centralbyrån