Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

10 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Konjunkturbarometern Hushåll Mars 2023 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-03-29 Konjunkturinstitutet Konjunkturinstitutet
Konjunkturbarometern Hushåll April 2023 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-04-27 Konjunkturinstitutet Konjunkturinstitutet
Konjunkturbarometern Hushåll Maj 2023 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-05-30 Konjunkturinstitutet Konjunkturinstitutet
Konjunkturbarometern Hushåll Juni 2023 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-06-29 Konjunkturinstitutet Konjunkturinstitutet
Konjunkturbarometern Hushåll Juli 2023 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-07-27 Konjunkturinstitutet Konjunkturinstitutet
Konjunkturbarometern Hushåll Augusti 2023 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-08-30 Konjunkturinstitutet Konjunkturinstitutet
Konjunkturbarometern Hushåll September 2023 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-09-27 Konjunkturinstitutet Konjunkturinstitutet
Konjunkturbarometern Hushåll Oktober 2023 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-10-26 Konjunkturinstitutet Konjunkturinstitutet
Konjunkturbarometern Hushåll November 2023 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-11-29 Konjunkturinstitutet Konjunkturinstitutet
Konjunkturbarometern Hushåll December 2023 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-12-21 Konjunkturinstitutet Konjunkturinstitutet