Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

11 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Statligt tandvårdsstöd Februari 2023 Databas
2023-04-03 Försäkringskassan Försäkringskassan
Statligt tandvårdsstöd Mars 2023 Databas
2023-05-02 Försäkringskassan Försäkringskassan
Statligt tandvårdsstöd April 2023 Databas
2023-06-01 Försäkringskassan Försäkringskassan
Statligt tandvårdsstöd Maj 2023 Databas
2023-07-03 Försäkringskassan Försäkringskassan
Statligt tandvårdsstöd Juni 2023 Databas
2023-08-08 Försäkringskassan Försäkringskassan
Statligt tandvårdsstöd 2021-2023 Databas
2023-08-18 Försäkringskassan Försäkringskassan
Statligt tandvårdsstöd 2020-2022 Databas
2023-08-18 Försäkringskassan Försäkringskassan
Statligt tandvårdsstöd Juli 2023 Databas
2023-09-01 Försäkringskassan Försäkringskassan
Statligt tandvårdsstöd Augusti 2023 Databas
2023-10-02 Försäkringskassan Försäkringskassan
Statligt tandvårdsstöd September 2023 Databas
2023-11-01 Försäkringskassan Försäkringskassan
Statligt tandvårdsstöd Oktober 2023 Databas
2023-12-01 Försäkringskassan Försäkringskassan