Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

9 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Februari 2020 Tidskrift 2020-03-03 Statistiska centralbyrån
Mars 2020 Tidskrift 2020-04-02 Statistiska centralbyrån
April 2020 Tidskrift 2020-05-05 Statistiska centralbyrån
Maj 2020 Tidskrift 2020-06-02 Statistiska centralbyrån
Juni 2020 Tidskrift 2020-07-02 Statistiska centralbyrån
Augusti 2020 Tidskrift 2020-09-02 Statistiska centralbyrån
September 2020 Tidskrift 2020-10-02 Statistiska centralbyrån
Oktober 2020 Tidskrift 2020-11-04 Statistiska centralbyrån
November 2020 Tidskrift 2020-12-02 Statistiska centralbyrån