Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

12 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2018M11 Statistiknyhet 2019-02-08 Statens energimyndighet
2018M12 Databas
Tabell och diagram
2019-02-08 Statistiska centralbyrån
2019M01 Databas
Tabell och diagram
2019-03-08 Statistiska centralbyrån
2019M02 Databas
Tabell och diagram
2019-04-10 Statistiska centralbyrån
2019M03 Databas
Tabell och diagram
2019-05-10 Statistiska centralbyrån
2019M04 Databas
Tabell och diagram
2019-06-11 Statistiska centralbyrån
2019M05 Databas
Tabell och diagram
2019-07-10 Statistiska centralbyrån
2019M06 Databas
Tabell och diagram
2019-08-09 Statistiska centralbyrån
2019M07 Databas
Tabell och diagram
2019-09-10 Statistiska centralbyrån
2019M08 Databas
Tabell och diagram
2019-10-11 Statistiska centralbyrån
2019M09 Databas
Tabell och diagram
2019-11-08 Statistiska centralbyrån
2019M10 Databas
Tabell och diagram
2019-12-10 Statistiska centralbyrån