Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

8 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Resultat- och balansräkning samt verksamhetsfördelad statistik (successiv publicering av kommuner och landsting, preliminära värden) 2018 Databas 2019-04-24 Statistiska centralbyrån
Resultat- och balansräkning samt verksamhetsfördelad statistik (successiv publicering av kommuner och landsting, preliminära värden) 2018 Databas 2019-04-30 Statistiska centralbyrån
Resultat- och balansräkning samt verksamhetsfördelad statistik (successiv publicering av kommuner och landsting, preliminära värden) 2018 Databas 2019-05-07 Statistiska centralbyrån
Resultat- och balansräkning samt verksamhetsfördelad statistik (successiv publicering av kommuner och landsting, preliminära värden) 2018 Databas 2019-05-14 Statistiska centralbyrån
Resultat- och balansräkning samt verksamhetsfördelad statistik (successiv publicering av kommuner och landsting, preliminära värden) 2018 Databas 2019-05-21 Statistiska centralbyrån
Resultat- och balansräkning samt verksamhetsfördelad statistik (successiv publicering av kommuner och landsting, preliminära värden) 2018 Databas 2019-05-28 Statistiska centralbyrån
Resultat- och balansräkning samt verksamhetsfördelad statistik (kommuner, landsting samt rikstotaler, preliminära värden) 2018 Databas
Tabell och diagram
2019-06-14 Statistiska centralbyrån
Resultat- och balansräkning samt verksamhetsfördelad statistik (kommuner, landsting samt rikstotaler, slutliga värden) 2018 Databas
Tabell och diagram
2019-08-30 Statistiska centralbyrån