Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

5 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Definitiv publicering 2019 Tabell och diagram 2019-03-21 Statistiska centralbyrån
Definitiv publicering 2019 Databas 2019-04-17 Statistiska centralbyrån
Preliminär publicering 2020 Tabell och diagram 2019-06-14 Statistiska centralbyrån
Preliminär publicering 2020 Tabell och diagram 2019-09-27 Statistiska centralbyrån
Definitiv publicering 2020 Tabell och diagram 2019-12-20 Statistiska centralbyrån