Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Hundratusentals svenskar äger fritidshus i andra kommuner

Senast uppdaterad: 2020-06-30

Reserestriktionerna inom landet med anledning av coronapandemin har hävts. Det gläder säkert många fritidshusägare – för i Sverige finns 377 000 fritidshus vars ägare bor i en annan kommun.

stuga

Det finns totalt 607 000 fritidshus i landet, enligt SCB:s statistik från 2019. Av dessa ägs 62 procent av någon som bor i en annan kommun. Ytterligare 38 000 fritidshus, eller 6 procent, är utlandsägda medan 2 procent av ägarna är svenskar bosatta utanför landets gränser.

– Många ägare korsar inte bara en kommungräns för att ta sig till fritidshuset. 199 000 måste även ta sig över en länsgräns för att göra det. Det motsvarar en tredjedel av landets fritidshusägare, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.

Många längs kusten

Hälften av landets fritidshus återfinns i Sveriges 82 kustkommuner. Det är även där man finner störst andel fritidshus ägda av boende utanför kommunen.

– Borgholm på Öland är den kommun där störst andel ägare av fritidshusen bor i andra kommuner, hela 90 procent. Ölands södra kommun Mörbylånga ligger inte långt efter där 88 procent av ägarna bor i andra kommuner, säger Stefan Svanström.

I skärgårdskommunerna Tjörn, Orust, Sotenäs, Öckerö och Lysekil på västkusten bor 82 till 87 procent av ägarna till fritidshusen i andra kommuner.

I Skåne bor 85 procent av ägarna till fritidshusen i Båstad i andra kommuner. Även kommuner på Österlen har en stor andel ägare boende utanför den egna kommunen.

I Stockholms södra skärgård, i Roslagskommunerna Norrtälje, Östhammar och Tierp och i stora delar av Södermanland bor över 75 procent av ägarna till fritidshusen i andra kommuner.

Av alla fritidshus längs kusten är 3 procent utlandsägda. Av fritidshusen som ligger i inlandskommunerna står det utländska ägarskapet för 9 procent.

I 193 av landets kommuner bor 50 procent eller fler av fritidshusägarna i en annan kommun.

fritidshus ägande annan kommun

Tre länder dominerar

Störst andel fritidshusägare som bor i andra län har Gotland där nästan tre fjärdedelar av ägarna behöver ta båten eller flyget till sitt fritidshus. I Södermanland bor 68 procent av ägarna utanför länet och i Halland 65 procent.

I Kronobergs län finns den högsta andelen utlandsägda fritidshus, knappt 40 procent.

– De flesta av ägarna till de husen kommer från Danmark eller Tyskland. Den vanligaste utlandsägaren av fritidshus i Sverige kommer därifrån eller från Norge, säger Stefan Svanström.

I Värmland är nästan en fjärdedel av fritidshusen utlandsägda. Av dessa 6 400 utlandsägda fritidshus står det norska ägandet för drygt 60 procent.

Lite fler än 13 000 fritidshus i Sverige har svenska ägare som är bosatta utomlands. Störst andel har Skåne där 4 procent av fritidshusen ägs av utlandssvenskar.

fritidshus utländskt ägande

Excelfilen finns statistik om fritidshus i samtliga kommuner.

SCB:s nya kartverktyg kan du se själv titta på hur ägarfördelningen ser ut i valfri kommun eller län och jämföra med andra. Det fungerar bäst i exempelvis Microsoft Edge, Gooogle Chrome eller Mozilla Firefox.

Fakta: Fritidshus

Med fritidshus avses värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som lantbruksenhet med småhus eller med bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kronor, småhusenhet som är bebyggd, på ofri grund eller har ett byggnadsvärde under 50 000 kronor.

Med utländskt ägande så saknar den deklarationsansvarige taxerade ägaren en svensk adress och svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.

Med utlandssvenskt ägande så saknar den deklarationsansvarige taxerade ägaren en svensk adress men har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.

Samtliga uppgifter avser 2019.

Länkar:

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

SCB – Det norska ägandet av fritidshus fortsätter att öka

SCB:s kartverktyg (Fungerar bäst i exempelvis Microsoft Edge, Gooogle Chrome eller Mozilla Firefox.)

Fritidshusen i alla kommuner (Excelfil

Text- och innehållsansvariga