Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Över 100 000 bor i hushåll med fler än åtta personer

Senast uppdaterad: 2020-11-27

Max åtta personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Ett liknande förbud för privata sammankomster vore svårt. I Sverige finns det över 10 000 hushåll där det bor fler än åtta personer.

Just nu är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Begränsningen omfattar inte kollektivtrafik, privata evenemang, besök i affärer och på serveringsställen – även om det där får sitta högst åtta personer vid samma bord.

Reglerna om åtta personer är till för att bromsa spridningen av covid-19 – men hade varit omöjliga att leva upp till för många hushåll runt om i Sverige.

– Den sista december förra året bodde drygt 105 000 personer i hushåll med minst nio personer. Totalt rör det sig om 10 227 hushåll, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Flest i storstäderna

Storstäderna har av förklarliga skäl flest sådana hushåll: I Stockholms kommun fanns 1 253, i Göteborg 878 och i Malmö 475.

– Men satt i relation till det totala antalet hushåll i varje kommun blir bilden en annan. Kommunen med den största andelen hushåll där det bor minst nio personer är Pajala, säger Tomas Johansson.

I Pajala fanns den sista december i fjol 27 sådana hushåll, vilket motsvarar 9 stycken per 1 000 hushåll. Botkyrka var tvåa på den listan med 8 stycken per 1 000 och därefter följer elva kommuner med 5 sådana hushåll per 1 000. Motsvarande siffror för såväl Stockholm, Göteborg som Malmö var 3.

– Pajala och Botkyrka toppar även statistiken om vi räknar utifrån hur många personer som bor i sådana hushåll per 1 000 invånare i kommunerna. Då rör det sig om 47 respektive 31 personer, säger Tomas Johansson.

I Göteborg rörde det sig samtidigt om 16 personer per 1 000 invånare. I Stockholm och Malmö om 14.

Kommunerna med flest invånare per capita i hushåll med minst nio personer (31 december 2019)

Kommun

Invånare i nio plus-hushåll
(per 1 000 invånare)

Nio plus-hushåll
(per 1 000 hushåll)

1 Pajala 287 (47) 27 (9)
2 Botkyrka 2935 (31) 276 (8)
3 Flen 410 (25) 39 (5)
4 Haparanda 229 (24) 22 (5)
5 Lessebo 199 (23) 20 (5)
6 Burlöv 421 (22)  39 (5)
7 Söderstälje 2150 (22) 205 (5)
8 Huddinge 2451 (22) 234 (5)
9 Gagnef 222 (22) 21 (5) 
10 Borlänge 1129 (21) 110 (5)
11 Hällefors 146 (21) 15 (4) 
12 Åstorp 325 (20) 32 (5)
13 Järfälla 1623 (20) 157 (5)
14 Katrineholm 663 (19) 67 (4)
15 Bjuv 296 (19) 28 (4) 
16 Sigtuna 915 (19) 88 (5) 
17 Laxå 104 (18) 7 (2) 
18 Upplands-Bro 526 (18) 53 (4) 
19 Gullspång 91 (17) 9 (3) 
20 Haninge 1561 (17) 151 (4)
Riket 105705 (10)  10 227 (2)

Skillnaden mellan stad och land är stor vad gäller förekomsten av så här stora hushåll.

– Om vi tittar på hela Sverige återfinns 82 procent av de stora hushållen i kommunernas centralorter. 12 procent av de stora hushållen finns på landsbygden, och drygt 6 procent finns i större bebyggelsekoncentrationer som inte är centralorter, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.

Stora skillnader

Skillnaderna är stora även inom kommunerna. I de större städerna är de stora hushållen ofta koncentrerade till miljonprogramsområden. Områden i anslutning till Järvafältets stadsdelar som Rinkeby, Husby, Tensta och Kista står för 40 procent av Stockholms kommuns stora hushåll.

– Bara i Rinkeby finns det 206 stora hushåll med 2 186 folkbokförda. Antalet stora hushåll är också överrepresenterade i Hässelby gård och i områden i de södra stadsdelarna Skärholmen, Rågsved och Vårberg, säger Stefan Svanström och fortsätter:

– I Stockholms kranskommuner är de stora hushållen koncentrerade till några områden i några stadsdelar. I Albydalen i Botkyrka är 467 personer skrivna på stora hushåll och i områden som ingår i Fittja är 430 personer folkbokförda.

I Göteborg är de stora hushållen främst koncentrerade till områden i Norra Biskopsgården, Hjällbo och Bergsjön. I Malmö är de dock mer utspridda.

Pajala sticker ut

Även utanför storstadskommunerna finns det flera miljonprogramsområden med många stora hushåll, som i Vivalla i Örebro och Skäggetorp i Linköping.

Hyresrätter är den vanligaste boendeformen i de allra flesta områdena där det finns många folkbokförda i stora hushåll.

– Men här sticker Pajala ut. Där finns ett område med 174 personer i olika större hushåll som huvudsakligen består av landsbygd och där vanligaste bostadstypen är äganderätt, alltså en villa eller motsvarande, säger Stefan Svanström.

Så många bor i hushåll med minst nio personer i Sveriges län (31 december 2019)

Län

Invånare i nio plus-hushåll
(per 1 000 invånare)

Nio plus-hushåll
(per 1 000 hushåll)

1 Stockholms län 33505 (14) 3208 (3)
2 Södermanlands län 4078 (14) 397 (3)
3 Västra Götalands län 18733 (11) 1824 (2)
4 Kronobergs län 2130 (11) 209 (2)
5 Skåne län 14476 (11) 1381 (2)
6 Dalarnas län 2828 (10) 279 (2)
7 Västmanlands län 2707 (10) 265 (2)
8 Jönköpings län 3468 (10) 342 (2)
9 Gotlands län 548 (9) 51 (2)
10 Örebro län 2795 (9) 268 (2)
11 Uppsala län 3370 (9) 333 (2)
12 Östergötlands län 3986 (9) 389 (2)
13 Hallands län 2728 (8) 259 (2)
14 Kalmar län 1693 (7) 164 (1)
15 Gävleborgs län 1898 (7) 188 (1)
16 Blekinge län 1016 (6) 99 (1)
17 Norrbottens län 1547 (6) 151 (1)
18 Västerbottens län 1327 (5) 131 (1)
19 Västernorrlands län 1149 (5) 117 (1)
20 Jämtlands län 570 (4) 57 (1)
21 Värmlands län 1153 (4) 115 (1)
Riket 105705 (10) 10 227 (2)

I SCB:s nya kartverktyg kan du själv studera var det finns flest stora hushåll per 1 000 hushåll inom kommunerna med hjälp av indelningen i demografiska statistikområden (DeSO). För varje DeSO finns det även information om vanligaste bostadstypen och var det finns flest personer folkbokförda i stora hushåll. Kartverktyget fungerar bäst med exempelvis Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

SCB:s kartverktyg

Fakta: Statistik på nästan 6 000 delområden

Kartverktyget är uppbyggt med hjälp av befolkningsstatistik och SCB:s öppna geodata för demografiska statistikområden (DeSO).

Det finns nästan 6 000 demografiska statistikområden i Sverige. Genom att kombinera dessa med statistiken över personer som bor i stora hushåll går det att visualisera skillnaderna på mycket lokala och detaljerade nivåer i kartverktyget. 

Länkar

SCB:s kartverktyg
(Fungerar bäst i exempelvis Microsoft Edge, Gooogle Chrome eller Mozilla Firefox.)

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar