Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Stort lyft för nöjes- och temaparkerna i sommar

Senast uppdaterad: 2021-09-20

Sveriges nöjes- och temaparker drabbades hårt när pandemin slog till 2020. Men i år ser det bättre ut. I juli var omsättningen 399 procent högre än i juli förra året.

Pandemirestriktionerna och det begränsade antalet besökare slog hårt mot branschen. Under 2020 föll nöjes- och temaparkernas totala omsättning med 80 procent jämfört med 2019.

– Det var den bransch som gick sämst av alla i Sverige under 2020, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

Men i år har det vänt. Inför sommaren lättades restriktionerna och nöjes- och temaparkerna kunde ta emot besökare igen.

– Sommarmånaderna står för 55 procent av nöjes- och temaparkernas årsomsättning. Under juni–juli i år uppgick den till 750 miljoner kronor. Det är såklart en enorm ökning jämfört med 2020, men 31 procent lägre än samma period 2019.

Färre anställda

Med nöjes- och temaparker avses verksamheter som exempelvis nöjesfält, djurparker, lekland och utflyktsområden. Sommaren 2021 fanns det 145 sådana parker i Sverige, vilket är åtta färre än i fjol. Under 2019 sysselsatte branschen 2 241 årsarbetare – men sysselsättningen har påverkats hårt av pandemin.

– Sommaren 2019 hade cirka 5 900 personer jobb på nöjes- och temaparker. Sommaren 2020 rörde det sig om cirka 1 600, vilket är en nedgång på 73 procent, säger Daniel Lennartsson och fortsätter:

– För 2021 har vi data fram till juni. Antalet sysselsatta var då 50 procent högre än i juni 2020, men 60 procent lägre än 2019.

Nöjes- och temaparkernas omsättning 2019–2021

Antalet jobb hos nöjes- och temaparker 2019–2021

Fakta: Om statistiken

Nöjes- och temaparksverksamhet omfattar drift av olika attraktioner, exempelvis karuseller, nöjesbad, vattenrutschbanor, spel, shower, temautställningar och utflyktsområden.

Statistiken i artikeln bygger data från momsregistret, arbetsgivardeklarationer, företagsregistret och företagens ekonomi. Det är företagssektorn som beskrivits och offentliga samt ideella organisationer ingår ej.

Länkar

Ny statistik om branscherna som går bäst och sämst

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter