Till innehåll på sidan

Geodatasamverkan

Geodatasamverkan ger tillgång till geodata för offentlig användning. Modellen syftar till att möta Inspiredirektivets krav på datadelning mellan myndigheter.

Genom ett avtal och en årsavgift får du som användare tillgång till ett samlat utbud av geodata från bland andra SCB.

De som kan teckna användaravtal för geodatasamverkan är:

 • Kommuner
 • Landsting/regioner
 • Statliga myndigheter.

Genom användaravtalet får din organisation tillgång till ett samlat utbud av geodata från fem myndigheter:

 • Lantmäteriet
 • Statistiska centralbyrån (SCB)
 • Sveriges geologiska undersökning (SGU)
 • SMHI
 • Sjöfartsverket.

Du ansöker om att teckna avtal hos Lantmäteriet.

Beställning av geodata

Avtal för forskning, utbildning och kulturverksamheter

Genom ett licensavtal för forsknings-, utbildnings- och kulturinstitutioner får även studenter, forskare och kulturverksamheter kostnadsfri tillgång till geodata. Organisationer som kan teckna avtal är universitet, högskolor, andra lärosäten och kulturinstitutioner.

Den kostnadsfria geodatan kommer från:

 • Lantmäteriet
 • Sjöfartsverket
 • Statistiska centralbyrån (SCB)
 • Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Detta är möjligt genom finansiering av Vetenskapsrådet till och med 2017.

Kontakt