Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 13 resultat.

 1. Underdånig berättelse till Kungl. Maj:t, av Tabellkommissionen avgiven den 20 maj 1845, angående nativitetens och mortalitetens m. m. förhållande i Sverige åren 1841, 1842 och 1843 jämte därtill hörande 3:ne generalsammandrag på nådig befallning av tryck...

  Författare: Tabellkommissionen
  Tidsperiod: 1841 - 1843
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Befolkning 1811- 1850.
 2. Kungl. Tabellkommissionens underdåniga berättelse till Kungl. Maj:t, angående nativitetens och mortalitetens förhållande åren 1816 med 1820 samt rikets folkmängd sistberörda år, daterad d. 9. nov. 1822

  Författare: Tabellkommissionen
  Tidsperiod: 1816 - 1820
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Befolkning 1811- 1850.
 3. Kungl. Tabellkommissionens underdåniga berättelse till Kungl. Maj:t, angående nativitetens och mortalitetens förhållande åren 1821 med 1825, rikets folkmängd sistberörda år, samt folkmängdens vunna tillökning under det sistförflutna, jämförelsevis emot de...

  Författare: Tabellkommissionen
  Tidsperiod: 1821 - 1825
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Befolkning 1811- 1850.
 4. Kungl. Tabellkommissionens underdåniga berättelse till Kungl. Maj:t, daterad den 30 april 1838, angående nativitetens och mortalitetens förhållande i Sverige åren 1831 med 1835, rikets folkmängd sistberörde år, samt folkmängdens tillväxt under berörde qvi...

  Författare: Tabellkommissionen
  Tidsperiod: 1831 - 1835
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Befolkning 1811- 1850.
 5. Underdånig berättelse till Kungl. Maj:t, angående nativitetens och mortalitetens m. m. i Sverige åren 1836 med 1840 och rikets folkmängd vid sistberörda års slut, med därtill hörande tabeller, daterad den 6 maj 1844

  Författare: Tabellkommissionen
  Tidsperiod: 1836 - 1840
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Befolkning 1811- 1850.
 6. Tabellkommissionens underdåniga femårsberättelse till Kungl. Maj:t om folkmängden i Sverige vid slutet af år 1850 samt födda, döda, vigda m. m. i riket åren 1846-1850, med tillhörande bilagor och 53 tabeller, avgiven d. 20 april 1854

  Författare: Stockholm
  Tidsperiod: 1846 - 1850
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Befolkning 1811- 1850.
 7. Underdånig berättelse till Kungl. Maj:t av Tabellkommissionen, daterad den 15 november 1851, angående nativiteten och mortaliteten m. m. i riket år 1849. Jämte ett därtill hörande generalsammandrag på Kungl. Maj:ts nådiga befallning av trycket utgiven

  Författare: Tabellkommissionen
  Tidsperiod: 1849
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Befolkning 1811- 1850.
 8. Kungl. Tabellkommissionens underdåniga berättelse [åren 1811-1815]. … Ingår i: Bihang till riksståndens protokoll vid urtima riksdagen 1817-18", bd 1, s. 294-319

  Författare: Tabellkommissionen
  Tidsperiod: 1811 - 1815
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Befolkning 1811- 1850.
 9. Underdånig berättelse till Kungl. Maj:t, av Tabellkommissionen avgiven den 8 december 1840, angående nativitetens och mortalitetens förhållande i Sverige m. m. Åren 1838 och 1839

  Författare: Tabellkommissionen
  Tidsperiod: 1838 - 1839
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Befolkning 1811- 1850.
 10. Underdånig berättelse till Kungl. Maj:t, av Tabellkommissionen, daterad den 3 december 1850, angående nativiteten och mortaliteten m. m. i Sverige åren 1846, 1847 och 1848. Jämte därtill hörande 3 generalsammandrag på nådig befallning av trycket utgiven

  Författare: Tabellkommissionen
  Tidsperiod: 1846 - 1848
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Befolkning 1811- 1850.
Visa