Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 27 resultat.

 1. Justitiestatsministerns underdåniga berättelse till Kungl. Maj:t angående civila rättegångsärendena och brottmålen i riket, år 1856

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1856
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Rättsväsendet 1830-1856, Brottmål och civila rättegångsärenden 1830-1856.
 2. Justitiestatsministerns underdåniga berättelse till Kungl. Maj:t angående civila rättegångsärendena och brottmålen i riket, år 1855

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1855
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Rättsväsendet 1830-1856, Brottmål och civila rättegångsärenden 1830-1856.
 3. Justitiestatsministerns underdåniga berättelse till Kungl. Maj:t angående civila rättegångsärendena och brottmålen i riket, år 1854

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1854
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Rättsväsendet 1830-1856, Brottmål och civila rättegångsärenden 1830-1856.
 4. Justitiestatsministerns underdåniga berättelse till Kungl. Maj:t angående civila rättegångsärendena och brottmålen i riket, år 1853

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1853
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Rättsväsendet 1830-1856, Brottmål och civila rättegångsärenden 1830-1856.
 5. Justitiestatsministerns underdåniga berättelse till Kungl. Maj:t angående civila rättegångsärendena och brottmålen i riket, år 1852

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1852
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Rättsväsendet 1830-1856, Brottmål och civila rättegångsärenden 1830-1856.
 6. Justitiestatsministerns underdåniga berättelse till Kungl. Maj:t angående civila rättegångsärendena och brottmålen i riket, år 1851

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1851
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Rättsväsendet 1830-1856, Brottmål och civila rättegångsärenden 1830-1856.
 7. Justitiestatsministerns underdåniga berättelse till Kungl. Maj:t angående civila rättegångsärendena och brottmålen i riket, år 1850

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1850
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Rättsväsendet 1830-1856, Brottmål och civila rättegångsärenden 1830-1856.
 8. Justitiestatsministerns underdåniga berättelse till Kungl. Maj:t angående civila rättegångsärendena och brottmålen i riket, år 1849

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1849
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Rättsväsendet 1830-1856, Brottmål och civila rättegångsärenden 1830-1856.
 9. Justitiestatsministerns underdåniga berättelse till Kungl. Maj:t angående civila rättegångsärendena och brottmålen i riket, år 1848

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1848
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Rättsväsendet 1830-1856, Brottmål och civila rättegångsärenden 1830-1856.
 10. Justitiestatsministerns underdåniga berättelse till Kungl. Maj:t angående civila rättegångsärendena och brottmålen i riket, år 1847

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1847
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Rättsväsendet 1830-1856, Brottmål och civila rättegångsärenden 1830-1856.
Visa