Till innehåll på sidan

Sök

Äldre innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 53 resultat.

 1. BI.D0.98.01 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. D. Fabriker och handtverk. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1898

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1898
  Ämnesområde: Näringsverksamhet
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS D Fabriker och manufakturer 1858-1910.
 2. BI.D0.99.01 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. D. Fabriker och handtverk. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1899

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1899
  Ämnesområde: Näringsverksamhet
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS D Fabriker och manufakturer 1858-1910.
 3. BI.D0.00.01 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. D. Fabriker och handtverk. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1900

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1900
  Ämnesområde: Näringsverksamhet
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS D Fabriker och manufakturer 1858-1910.
 4. BI.D0.01.01 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. D. Fabriker och handtverk. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1901

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1901
  Ämnesområde: Näringsverksamhet
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS D Fabriker och manufakturer 1858-1910.
 5. BI.D0.02.01 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. D. Fabriker och handtverk. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1902

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1902
  Ämnesområde: Näringsverksamhet
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS D Fabriker och manufakturer 1858-1910.
 6. BI.D0.03.01 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. D. Fabriker och handtverk. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1903

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1903
  Ämnesområde: Näringsverksamhet
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS D Fabriker och manufakturer 1858-1910.
 7. BI.D0.04.01 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. D. Fabriker och handtverk. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1904

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1904
  Ämnesområde: Näringsverksamhet
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS D Fabriker och manufakturer 1858-1910.
 8. BI.D0.05.01 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. D. Fabriker och handtverk. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1905

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1905
  Ämnesområde: Näringsverksamhet
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS D Fabriker och manufakturer 1858-1910.
 9. BI.D0.06.01 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. D. Fabriker och handtverk. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1906

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1906
  Ämnesområde: Näringsverksamhet
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS D Fabriker och manufakturer 1858-1910.
 10. BI.D0.07.01 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. D. Fabriker och handtverk. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1907

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1907
  Ämnesområde: Näringsverksamhet
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS D Fabriker och manufakturer 1858-1910.
Visa