Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 7 resultat.

 1. Överståthållareämbetets uti Stockholms stad till Kungl. Maj:t i underdånighet avgivna femårsberättelse för åren 1851, 1852, 1853, 1854 och 1855

  Författare: Stockholms stad
  Tidsperiod: 1851 - 1855
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Femårsberättelser 1817-1855, Femårsberättelser Stockholms stad 1817-1855.
 2. Överståthållareämbetets uti Stockholms stad till Kungl. Maj:t i underdånighet avgivna ämbetsberättelse för åren 1848, 1849 och 1850

  Författare: Stockholms stad
  Tidsperiod: 1848 - 1850
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Femårsberättelser 1817-1855, Femårsberättelser Stockholms stad 1817-1855.
 3. Överståthållareämbetets uti Stockholms stad till Kungl. Maj:t i underdånighet avgivna femårsberättelse för åren 1843, 1844, 1845, 1846 och 1847

  Författare: Stockholms stad
  Tidsperiod: 1843 - 1847
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Femårsberättelser 1817-1855, Femårsberättelser Stockholms stad 1817-1855.
 4. Överståthållareämbetets i Stockholms stad till Kungl. Maj:t i underdånighet avgivna femårsberättelse för åren 1838, 1839, 1840, 1841 och 1842

  Författare: Stockholms stad
  Tidsperiod: 1838 - 1842
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Femårsberättelser 1817-1855, Femårsberättelser Stockholms stad 1817-1855.
 5. Kungl. Maj:ts Överståthållares uti Stockholms stad till Kungl. Maj:t i underdånighet avgivna femårsberättelse, för åren 1833, 1834, 1835, 1836 och 1837

  Författare: Stockholms stad
  Tidsperiod: 1833 - 1837
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Femårsberättelser 1817-1855, Femårsberättelser Stockholms stad 1817-1855.
 6. Kungl. Maj:ts Överståthållares uti Stockholms stad till Kungl. Maj:t i underdånighet avgivne femårsberättelse, för åren 1828, 1829, 1830, 1831 och 1832

  Författare:
  Tidsperiod: 1828 - 1832
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Femårsberättelser 1817-1855, Femårsberättelser Stockholms stad 1817-1855.
 7. Kungl. Maj:ts Överståthållare i Stockholms stad till Kungl. Maj:t år 1828 avgivne fem-års-berättelse

  Författare:
  Tidsperiod: 1822 - 1826
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Femårsberättelser 1817-1855, Femårsberättelser Stockholms stad 1817-1855.