Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 23 resultat.

 1. Riksdagsmannavalen åren 1965-1968. Del 1, Andrakammarvalet 1968, huvudresultat = The elections to the Riksdag during the years 1965-1968. Part 1, The election to the Second chamber of the Riksdag in 1968. Main results

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1965 - 1968
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: SOS 1911-, Valstatistiken, Riksdagsmannavalen (SOS) 1909-1968.
 2. Riksdagsmannavalen åren 1965-1968. Del 2, Förstakammarvalen 1965-1969. Specialundersökningar = The elections to the Riksdag during the years 1965-1968. Part 2, The elections to the First chamber in 1965-1969. Special surveys

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1965 - 1968
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: SOS 1911-, Valstatistiken, Riksdagsmannavalen (SOS) 1909-1968.
 3. Riksdagsmannavalen åren 1961-1964. I = The elections to the Riksdag during the years 1961-1964. I

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1961 - 1964
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: SOS 1911-, Valstatistiken, Riksdagsmannavalen (SOS) 1909-1968.
 4. Riksdagsmannavalen åren 1961-1964. II = The elections to the Riksdag during the years 1961-1964. II

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1961 - 1964
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: SOS 1911-, Valstatistiken, Riksdagsmannavalen (SOS) 1909-1968.
 5. Riksdagsmannavalen åren 1959-1960. II = The elections to the Riksdag during the years 1959-1960. II

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1959 - 1960
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: SOS 1911-, Valstatistiken, Riksdagsmannavalen (SOS) 1909-1968.
 6. Riksdagsmannavalen åren 1959-1960. I = The elections to the Riksdag during the years 1959-1960. I

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1959 - 1960
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: SOS 1911-, Valstatistiken, Riksdagsmannavalen (SOS) 1909-1968.
 7. Riksdagsmannavalen åren 1957-1958. I = The elections to the Riksdag during the years 1957-1958. I

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1957 - 1958
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: SOS 1911-, Valstatistiken, Riksdagsmannavalen (SOS) 1909-1968.
 8. Riksdagsmannavalen åren 1957-1958. II = The elections to the Riksdag during the years 1957-1958. II

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1957 - 1958
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: SOS 1911-, Valstatistiken, Riksdagsmannavalen (SOS) 1909-1968.
 9. Riksdagsmannavalen åren 1953-1956

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1953 - 1956
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: SOS 1911-, Valstatistiken, Riksdagsmannavalen (SOS) 1909-1968.
 10. Riksdagsmannavalen åren 1949-1952

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1949 - 1952
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: SOS 1911-, Valstatistiken, Riksdagsmannavalen (SOS) 1909-1968.
Visa