Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 448 resultat.

 1. Utsläpp från industri (A-verksamhet) efter bransch och substans. Vartannat år 2014 - 2018

  https://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/MI0106T06
 2. Fastighetstaxering för småhus-, hyreshus-, industri-, täkt-, elproduktions-, och specialenheter efter region och typkod. År 1998 - 2020

  https://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/TaxeringsvardeOvriga
 3. Industriproduktionsindex (IPI/PVI), kedjeindex, 2015=100, efter näringsgren SNI2007. Månad 2000M01 - 2021M08

  https://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/IPI2010KedjM
 4. Industriproduktionsindex (IPI/PVI), kedjeindex, 2010=100, efter näringsgren SNI2007. År 2000 - 2016

  https://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/IPI2010kedjAr
 5. Industriproduktionsindex (IPI/PVI), kedjeindex, 2010=100, efter näringsgren SNI2007. Kvartal 2000K1 - 2017K2

  https://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/IPI2010KedjKv
 6. Lagerkorrigerad industriproduktionsindex (IPI), 2010=100, ej kalenderkorrigerad, efter näringsgren SNI2007. Kvartal 2008K1 - 2017K2

  https://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/IPILagerkorrIndKv
 7. Industrins orderingång, 2015=100, efter marknad och näringsgren SNI2007. Månad 2000M01 - 2021M08

  https://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/IndOrd2010M
 8. Industrins omsättning, 2015=100, efter marknad och näringsgren SNI2007. Månad 2000M01 - 2021M08

  https://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/IndLev2010M
 9. Industrins orderingång, fasta priser 2010=100, efter marknad och näringsgren SNI2007. År 2000 - 2016

  https://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/IndOrd2010Ar
 10. Industrins orderingång, 2005=100, efter marknad och näringsgren SNI2007. År 2000 - 2012

  https://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/IndOrd2005Ar
Visa