Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 1 166 resultat.

 1. Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

  Statistiken visar bland annat examensfrekvens och prestationsgrad på grundnivå och avancerad nivå samt antalet helårsstudenter per kön, ålder, program/kurs, lärosäte och svenska/inresande studenter.

 2. Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: UF20SM1303, Produktnummer: UF0208, Produktionsomgång: 2011L12

 3. Universitet och högskolor genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: UF20SM1502, Produktnummer: UF0208, Produktionsomgång: 2014L15

 4. Tabell_3_PresGrad_CampusDistans_2016L17.xlsx

  Definitioner Definitioner och förklaringar Definitioner Helårsstudenter Med helårsstudenter avses registrerade studenter omräknade till helårsekvivalenter, som motsvarar registrering för 60 högskolepoäng per läsår. Prestationsgrad Prestationsgraden...

 5. Tabell_3_PresGrad_CampusDistans_2017L18.xlsx

  Definitioner Definitioner och förklaringar Definitioner Helårsstudenter Med helårsstudenter avses registrerade studenter omräknade till helårsekvivalenter, som motsvarar registrering för 60 högskolepoäng per läsår. Prestationsgrad Prestationsgraden...

 6. Tabell_1_PresGrad_PgmKurs_2016L17.xlsx

  Definitioner Definitioner och förklaringar Definitioner Helårsstudenter Med helårsstudenter avses registrerade studenter omräknade till helårsekvivalenter, som motsvarar registrering för 60 högskolepoäng per läsår. Prestationsgrad Prestationsgraden...

 7. Tabell_2_PresGrad_Alder_2016L17.xlsx

  Definitioner Definitioner och förklaringar Definitioner Helårsstudenter Med helårsstudenter avses registrerade studenter omräknade till helårsekvivalenter, som motsvarar registrering för 60 högskolepoäng per läsår. Prestationsgrad Prestationsgraden...

 8. Tabell_2_PresGrad_Alder_2017L18.xlsx

  Definitioner Definitioner och förklaringar Definitioner Helårsstudenter Med helårsstudenter avses registrerade studenter omräknade till helårsekvivalenter, som motsvarar registrering för 60 högskolepoäng per läsår. Prestationsgrad Prestationsgraden...

 9. Tabell_1_PresGrad_PgmKurs_2017L18.xlsx

  Definitioner Definitioner och förklaringar Definitioner Helårsstudenter Med helårsstudenter avses registrerade studenter omräknade till helårsekvivalenter, som motsvarar registrering för 60 högskolepoäng per läsår. Prestationsgrad Prestationsgraden...

 10. Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2015/16

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: UF20SM1703, Produktnummer: UF0208, Produktionsomgång: 2015L16

Visa