Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 29 resultat.

 1. Antalet bidragsförsörjda oförändrat

  Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag var 809 475 förra året. Det motsvarar 14,3 procent av befolkningen. Antalet var i princip oförändrat jämfört med året innan.

 2. Antalet personer försörjda på sociala ersättningar och bidrag minskar

  Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 4,3 procent år 2019. Det totala antalet var 741 979, vilket motsvarar 12,7 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Andelen var lägst i pendlingskommuner nära en...

 3. Utsläppen från transporter en växande utmaning

  De transportrelaterade utsläppen av växthusgaser ökar. Det visar SCB:s Miljöräkenskaper som följer utvecklingen för utsläpp av växthusgaser inom olika branscher.

 4. Statistiskt medelande - Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2017

 5. Statistiskt meddelande: Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

 6. Statistiskt meddelande: Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2018

 7. Beskrivning av statistiken Utsläpp till vatten och slamproduktion - Kommunala reningsverk, massa- och pappersindustri samt viss övrig industri 2014

 8. Rapport: Miljöräkenskaperna – ett jubileum

 9. Statistiskt meddelande: Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

 10. Statistiskt meddelande: Torv 2015 Produktion, användning och miljöeffekter m.m.

Visa