Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 84 resultat.

 1. Antal skattekronor enligt 1964 års taxering

  Författare: Statistiska Centralbyrån
  Tidsperiod:
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: Statistiska meddelanden (SM) 1963-2001, Fi_1964.
 2. Skattekronor och medelskattekraft enligt 1973 års taxering

  Författare: Statistiska Centralbyrån
  Tidsperiod:
  Ämnesområde: Nationalräkenskaper
  Statistikserie: Statistiska meddelanden (SM) 1963-2001, N_1973.
 3. SKATTEKRONOR OCH MEDELSKATTEKRAFT ENLIGT 1977 ÅRS TAXERING

  Författare: Statistiska Centralbyrån
  Tidsperiod:
  Ämnesområde: Nationalräkenskaper och offentliga finanser
  Statistikserie: Statistiska meddelanden (SM) 1963-2001, N_1977.
 4. SKATTEKRONOR OCH MEDELSKATTEKRAFT ENLIGT 1979 ÅRS TAXERING

  Författare: Statistiska Centralbyrån
  Tidsperiod:
  Ämnesområde: Nationalräkenskaper och offentliga finanser
  Statistikserie: Statistiska meddelanden (SM) 1963-2001, N_1979.
 5. Skattekronor och medelskattekraft enligt 1983 års taxering

  Författare: Statistiska Centralbyrån
  Tidsperiod:
  Ämnesområde: Nationalräkenskaper och offentliga finanser
  Statistikserie: Statistiska meddelanden (SM) 1963-2001, N_1983.
 6. Skattekronor och medelskattekraft enligt 1982 års taxering

  Författare: Statistiska Centralbyrån
  Tidsperiod:
  Ämnesområde: Nationalräkenskaper och offentliga finanser
  Statistikserie: Statistiska meddelanden (SM) 1963-2001, N_1982.
 7. Antal skattekronor enligt 1964 års taxering

  Författare: Statistiska Centralbyrån
  Tidsperiod:
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: Statistiska meddelanden (SM) 1963-2001, Fi_1964.
 8. Antal skattekronor och medelskattekraft enligt 1968 års taxering

  Författare: Statistiska Centralbyrån
  Tidsperiod:
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: Statistiska meddelanden (SM) 1963-2001, Fi_1968.
 9. SKATTEKRONOR OCH MEDELSKATTEKRAFT ENLIGT 1975 ÅRS TAXERING

  Författare: Statistiska Centralbyrån
  Tidsperiod:
  Ämnesområde: Nationalräkenskaper
  Statistikserie: Statistiska meddelanden (SM) 1963-2001, N_1975.
 10. Skattekronor och medelskattekraft enligt 1990 års taxering

  Författare: Statistiska Centralbyrån
  Tidsperiod:
  Ämnesområde: Offentliga finanser
  Statistikserie: Statistiska meddelanden (SM) 1963-2001, O_1990.
Visa