Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 101 resultat.

 1. Sämre ekonomi för personer med funktionsnedsättning

  Personer med funktionsnedsättning har sämre ekonomi jämfört med övriga befolkningen. Bland dem är det vanligare att inte kunna betala oväntade utgifter och att avstå semesterresor och fritidsaktiviteter för att man inte har råd.

 2. Liten grupp ukrainare i Sverige före kriget

  Trots att gruppen ukrainare i Sverige har blivit tio gånger större under 2000-talet så var det en relativt liten grupp före kriget i Ukraina som utbröt under 2022

 3. Konsumtionen ger mindre utsläpp nu än tidigare

  När vi räknar på de utsläpp av växthusgaser som genereras av vår konsumtion, både i Sverige och utomlands, kan man se att utsläppen minskat över tid. Utsläppen från hushållens konsumtion kommer främst från transporter, livsmedel och boende.

 4. Mindre kommuner har fler egenföretagare

  Jobben är en av de stora frågorna under pandemin, och många egenföretagare har drabbats hårt - särskilt i tjänstesektorn. I kommuner med många sysselsatta jobbar en stor del i den här branschen, men i de mindre kommunerna är andelen egenföretagare ofta större

 5. Stora inkomstökningar i Sverige under 2000-talet

  Svenska folket beräknas i år lägga drygt 20 miljarder kronor, eller 2 000 kronor per person, på julklappar. Aldrig förr har vi haft så mycket pengar att röra oss med, på bara 20 år har vår ekonomiska standard ökat med 60 procent.

 6. Sämre lön för högre utbildning i Sverige

  Det lönar sig inte att utbilda sig i Sverige i samma utsträckning som i andra länder, enligt en mätning gjord av OECD. Sverige hamnar under snittet när man jämför lönenivåer med olika nivåer av utbildning i flera länder.

 7. Över hälften av alla utrikes födda barn har låg ekonomisk standard

  Inte sedan mätningarna började på 70-talet har fler personer i Sverige levt med låg ekonomisk standard än nu. I ungefär var fjärde kommun levde över 70 procent av de utrikes födda barnen med låg ekonomisk standard.

 8. Sverige bland de länder i Europa som har högst barnafödande

  Trots att barnafödandet i Sverige har sjunkit det senaste decenniet, har Sverige ett av de högsta födelsetalen i Europa. Lägst är barnafödandet i Italien, Spanien och Malta.

 9. Män med garantipension dör tidigare

  Personer med garantipension får kortare liv än de som inte har garantipension. Det gäller i synnerhet män. Inte ens hälften av de ensamboende män som hade garantipension det år de fyllde 66 år levde tills de blev 80 år.

 10. Vår konsumtion speglar samhällets utveckling

  Sedan 1950-talet har hushållens konsumtion mätts varje år genom att titta på hur varor och tjänster ser ut i en så kallad konsumentkorg

Visa