Till innehåll på sidan

Temarapporter

Hitta på sidan

Resultat

Rapporter

Titel Typ Datum
Tema: Arbetsmarknaden 2015 för högutbildade utrikes födda Rapport 2016-05-11
Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/16 Rapport 2016-03-08
Tema: Utbildning: Samband mellan barns och föräldrars utbildning Rapport 2016-02-09
Tema: Arbetsmarknad 2015:4 Vård och omsorgsutbildade – idag och i framtiden Rapport 2015-12-16
Tema: Gymnasial yrkesutbildning 2015: Yrkesutbildningen i backspegeln – arbete och studier ett år efter gymnasieskolan Rapport 2015-11-30
Tema: Utbildning 2015:2 Vuxna med svaga färdigheter Rapport 2015-01-30
Tema: Utbildning 2015:1 Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan Rapport 2015-01-28
Tema: Utbildning 2014:7 Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan Rapport 2014-11-17
Tema: Utbildning 2014:6 Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Rapport 2014-11-13
Tema: Utbildning 2014:5 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/14 Rapport 2014-03-10
Tema: Adoption 2014:4 70-talist och adopterad – så har det gått Rapport 2014-02-24
Tema: Utbildning 2014:3 Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 Rapport 2014-01-30
Tema: Utbildning 2014:2 Inresande studenters verksamhet efter studierna Rapport 2014-01-13
Tema: Utbildning 2014:1 Studerandemigrationen åren 2000–2012 Rapport 2014-01-13
Tema: Utbildning 2013:4 Utländska doktorander 2013 Rapport 2013-12-16
Tema: Utbildning 2013:3 Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande, nybörjare 2005/2006 Rapport 2013-11-25
Tema: Utbildning 2013:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Rapport 2013-10-08
Tema: Arbetsmarknad 2013:1 Ingenjörerna Rapport 2013-03-11
Tema: Utbildning 2012:7 Inträdet på arbetsmarknaden, gymnasieavångna 2008/2009 Rapport 2012-11-14
Tema: Utbildning 2012:6 Distansutbildning på högskolan Rapport 2012-09-14
Tema: Utbildning 2012:5 Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan Rapport 2012-09-06
Tema: Arbetsmarknad 2012:4 Sysselsättningen 2030 – kan dagens försörjningsbörda bibehållas? Rapport 2012-06-27
Tema: Utbildning 2012:3 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Rapport 2012-04-16
Tema: Utbildning 2012:2 Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan Rapport 2012-04-11
Tema: Utbildning 2012:1 Vuxnas Lärande 2010 Rapport 2012-01-31
Tema: Pensionärer 2011:2 Om övergång från arbete till pension Rapport 2011-07-04
Tema: Utbildning 2011:1 Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan Rapport 2011-01-21
Tema: Utbildning 2010:6 Inträdet på arbetsmarknaden. Examinerade från högskolan 2006/07 Rapport 2010-11-25
Tema: Utbildning 2010:5 Inträdet på arbetsmarknaden. Gymnasieavgångna 2006/07 Rapport 2010-11-25
Tema: Arbetsmarknad 2010:4 Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Rapport 2010-11-16
Tema: Utbildning och arbetsmarknad 2010:3 Arbetskraftsbarometern 1997–2009 – en återblick på 32 utbildningsgrupper Rapport 2010-03-26
Tema: Utbildning 2010:2 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10 Rapport 2010-03-17
Tema: Utbildning 2010:1 Könsstruktur per utbildning och yrke 1990–2030 Rapport 2010-02-24
Tema: Utbildning 2009:5. Högutbildades arbetsmarknad – arbete inom examensområdet tre år efter examen Rapport 2009-12-15
Tema: Utbildning 2009:4. Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda Rapport 2009-12-08
Tema: Utsatt? 2009:3. Utbildning, jobb och pengar – Utsatta grupper och deras villkor Rapport 2009-11-26
Tema: Barn 2009:2. Barn i dag – En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Rapport 2009-11-18
Tema: Utbildning 2009:1. Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Rapport 2009-04-29
Tema: Utbildning 2008:3 Svenska företags utbildningspolicy Rapport 2008-06-27
Tema: Utbildning 2008:2 Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan Rapport 2008-04-01
Tema: Utbildning 2008:1 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08 Rapport 2008-02-29
Tema: Välfärd 2007:3 Kvinnor och män i välfärdsstatistiken – några exempel Rapport 2007-12-20
Tema: Utbildning 2007:4 Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning Rapport 2007-12-18
Tema: Utbildning 2007:2 Vuxnas deltagande i utbildning Rapport 2007-09-20
Tema: Utbildning 2007:1 Sambandet mellan utbildning och yrke Rapport 2007-05-24
Tema: Utbildning 2006:1 Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan Rapport 2006-10-02
Tema: Utbildning 2005:1 Det livslånga lärandet Rapport 2005-03-15
Tema: Utbildning 2005:2 Inträdet på arbetsmarknaden Rapport 2005-03-15
Tema: Utbildning 2001:3 Avhopp från läraryrket och framtida pensionsavgång Rapport 2001-04-30
Tema: Utbildning 2001:2 Tillgången på forskarutbildade – Utsikter till år 2013 Rapport 2001-03-30
Tema: Arbetsmarknad 2001:1 21-åringarns situation på arbetsmarknaden – En kohortanalys Rapport 2001-01-31

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/aa9998