Till innehåll på sidan

Temarapporter

Hitta på sidan

Resultat

Rapporter

Titel Språk Typ Datum
Tema: Adoption 2014:4 70-talist och adopterad – så har det gått Rapport 2014-02-24
Tema: Utbildning 2012:5 Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan Rapport 2012-09-06
Tema: Utbildning 2012:1 Vuxnas Lärande 2010 Rapport 2012-01-31
Tema: Pensionärer 2011:2 Om övergång från arbete till pension Rapport 2011-07-04
Tema: Utbildning 2011:1 Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan Rapport 2011-01-21
Tema: Utbildning 2008:3 Svenska företags utbildningspolicy Rapport 2008-06-27
Tema: Utbildning 2008:2 Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan Rapport 2008-04-01
Tema: Utbildning 2008:1 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08 Rapport 2008-02-29
Tema: Välfärd 2007:3 Kvinnor och män i välfärdsstatistiken – några exempel Rapport 2007-12-20
Tema: Utbildning 2007:4 Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning Rapport 2007-12-18
Tema: Utbildning 2007:2 Vuxnas deltagande i utbildning Rapport 2007-09-20
Tema: Utbildning 2007:1 Sambandet mellan utbildning och yrke Rapport 2007-05-24
Tema: Utbildning 2006:1 Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan Rapport 2006-10-02
Tema: Utbildning 2005:1 Det livslånga lärandet Rapport 2005-03-15
Tema: Utbildning 2005:2 Inträdet på arbetsmarknaden Rapport 2005-03-15

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/aa9998