Till innehåll på sidan

Bakgrundsfakta: Analys av bortfallsbias avseende Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

2018-04-23: Tabell B2.4 är reviderad.

PDF:
Hela publikationen (1880kb)
Serie:
AM76 - Bakgrundsfakta. Arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am76br1701_pdf
ISSN:
1654-465X (Online); 1103-7458 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2017-05-29
Förfrågningar:

Frida Videll

010-479 47 22

frida.videll@scb.se

Pär Sandberg

010-479 47 35

par.sandberg@scb.se