Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Den regionala arbetsmarknaden och flyttar över länsgränserna

PDF:
Hela publikationen (1082kb)
Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-am110sm1502_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-05-26
Förfrågningar:

Krister Näsén

010-479 49 08

krister.nasen@scb.se

Cecilia Karlsson

010-479 48 32

cecilia.karlsson@scb.se