Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Undersysselsatta 2005–2014

PDF:
Hela publikationen (1027kb)
Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-am110sm1504_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-11-17
Förfrågningar:

Cecilia Karlsson

010-479 48 32

cecilia.karlsson@scb.se

Helene Birenstam

08-506 949 94

helene.birenstam@scb.se