Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden sedan finanskrisen

PDF:
Hela publikationen (1174kb)
Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-am110sm1403_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-09-02
Förfrågningar:

Krister Näsén

010-479 49 08

krister.nasen@scb.se

Anna Broman

08-506 944 62

anna.broman@scb.se