Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetslösa som avvaktar ett arbete

Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-am110sm1801_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-01-30
Förfrågningar:

Fredrik Öhrström

010-479 41 12

fredrik.ohrstrom@scb.se

Mattias Enlund

010-479 43 25

mattias.enlund@scb.se