Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Mäns och kvinnors arbetsmarknad åren 2001–2016

PDF:
Hela publikationen (2880kb)
Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-am110sm1602_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-05-26
Förfrågningar:

Krister Näsén

010-479 49 08

krister.nasen@scb.se

Cecilia Westin

010-479 45 48

cecilia.westin@scb.se