Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Övertid och mertid 2005-2019

PDF:
Hela publikationen (1834kb)
Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-am110sm2002_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-02-18
Förfrågningar:

Magda Tordenmalm

010-479 43 64

magda.tordenmalm@scb.se

Mikael Lundsten

010-479 41 85

mikael.lundsten@scb.se