Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2019

Serie:
AM12 - Arbetskraftsundersökningarna, årlig
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-am12sm2001_pdf
ISSN:
1654-2886 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-02-18
Förfrågningar:

Magda Tordenmalm

010-479 43 64

magda.tordenmalm@scb.se

Sarah Baud

010-479 40 13

sarah.baud@scb.se