Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2020

PDF:
Hela publikationen (1331kb)
Serie:
AM12 - Arbetskraftsundersökningarna, årlig
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-am12sm2101_pdf
ISSN:
1654-2886 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-02-18
Förfrågningar:

Louise Stener

010-479 64 59

louise.stener@scb.se

Felix Lennartsson

010-479 45 25

felix.lennartsson@scb.se

Marija Kamath

010-479 41 21

marija.kamath@scb.se