Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 3:e kvartalet 2018

Siffrorna i temarapporten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. AKU har publicerat reviderade siffror här: 

Arbetskraftsundersökningarna

PDF:
Hela publikationen (1616kb)
Serie:
AM11 - Arbetskraftsundersökningarna. Kvartal
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-am11sm1804_pdf
ISSN:
1654-2843 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-11-06
Förfrågningar:

Mikael Lundsten

010-479 41 85

mikael.lundsten@scb.se

Cajsa Krabbe

010-479 43 95

cajsa.krabbe@scb.se