Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2018

Siffrorna i temarapporten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. AKU har publicerat reviderade siffror här: 

Arbetskraftsundersökningarna

PDF:
Hela publikationen (1616kb)
Serie:
AM11 - Arbetskraftsundersökningarna. Kvartal
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-am11sm1901_pdf
ISSN:
1654-2843 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-02-12
Förfrågningar:

Peter Beijron

010-479 40 06

peter.beijron@scb.se

Matilda Wedtström Kjerfh

010-479 47 23

matilda.wedtstromkjerfh@scb.se