Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2010 – Tema: Hur två kriser påverkade arbetsmarknaden

Den 14 februari 2013 uppdaterade AKU alla tabellpaket och tidsserier på webbplatsen. Publikationer som avser AKU under perioden 2010-2012 och har publicerats innan den 14 februari 2013 har dock inte uppdaterats.
PDF:
Hela publikationen (7865kb)
Serie:
AM11 - Arbetskraftsundersökningarna. Kvartal
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2010-am11sm1003_pdf
ISSN:
1654-2843 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2010-05-25
Förfrågningar:

Petter Hällberg

010-479 43 18

petter.hallberg@scb.se