Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2013 – Tema: Risker för långtidsarbetslöshet

Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-am110sm1304_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2013-11-25
Förfrågningar:

Martin Johannsen

010-479 40 04

martin.johannsen@scb.se

Peter Beijron

010-479 40 06

peter.beijron@scb.se

Anna Broman

08-506 944 62

anna.broman@scb.se