Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2011 – Tema: Sysselsättning och arbetad tid i konjunkturförloppet

Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2012-am110sm1201_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2012-02-23
Förfrågningar:

Jan Selén

010-479 49 39

jan.selen@scb.se

Linda Wahlman

010-479 49 44

linda.wahlman@scb.se