Till innehåll på sidan

Background facts: Measurement errors study in the Swedish labour force surveys

Omslag

PDF:
Hela publikationen (2453kb)
Serie:
AM76 - Bakgrundsfakta. Arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken
Språk:
Engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-am76br1503_pdf
ISSN:
1654-465X (Online); 1103-7458 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2015-08-24
Förfrågningar:

Krister Näsén

010-479 49 08

krister.nasen@scb.se