Till innehåll på sidan

Flödestabeller AKU (paket 1), 15–74 år enligt internationell definition

Personer i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) intervjuas en gång per kvartal under en tvåårsperiod. Genom att utnyttja denna panelansats i AKU kan man beräkna flöden mellan två kvartal som visar övergångar mellan olika tillstånd på arbetsmarknaden (t.ex. olika arbetskraftsstatus). SCB:s bakgrundsfakta 2005:4 "Flödesstatistik från AKU" har legat till grund för framtagandet av flödestabellerna.

Flödestabeller 3:e kvartalet 2022 (xls)

Flödestabeller 2:a kvartalet 2022 (xls)

Flödestabeller 1:a kvartalet 2022 (xls)

Flödestabeller 4:e kvartalet 2021 (xls)

Flödestabeller 3:e kvartalet 2021 (xls)

Flödestabeller 2:a kvartalet 2021 (xls)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se