Till innehåll på sidan

Flödestabeller AKU (paket 3), 15–74 år enligt internationell definition

Personer i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) intervjuas en gång per kvartal under en tvåårsperiod. 7/8 av urvalet i AKU vid ett tillfälle, exempelvis kvartal 3 2011, återkommer vid kvartal 4 2011. Genom att utnyttja denna egenskap i upplägget av undersökningen kan man beräkna flödena (bruttoströmmar) mellan två på varandra följande kvartal (t.ex. mellan olika arbetskraftsstatus). SCB:s bakgrundsfakta 2005:4 Flödesstatistik från AKU" har legat till grund för framtagandet av flödestabellerna.

Tabellpaketet har tagits fram för att komplettera AKU:s flödestabeller (paket 1 och 2) med flöden för "Befolkningen ej i arbete", som består av grupperna sysselsatta som har varit frånvarande från arbetet hela veckan, arbetslösa samt personer utanför arbetskraften. Den första gruppen och den sista gruppen delas in i olika undergrupper i tabellerna. Tabellerna är fördelade efter kön eller ålder. Skattningarna är för AKU:s flödestabeller säkrare i och med publiceringen av flödena mellan första och andra kvartalet 2010.

Flödestabeller, kvartal 4, 2022 (xls)

Flödestabeller, kvartal 3, 2022 (xls)

Flödestabeller, kvartal 2, 2022 (xls)

Flödestabeller, kvartal 1, 2022 (xls)

Flödestabeller, kvartal 4, 2021 (xls)

Flödestabeller, kvartal 3, 2021 (xls)

Flödestabeller, kvartal 2, 2021 (xls)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se