Till innehåll på sidan

Rekryteringstabeller AKU, 15–74 år, kvartal

Rekryteringsstatistiken syftar till att belysa nyanställningar på den svenska arbetsmarknaden. Utgångspunkten är gruppen nyanställda ett visst kvartal, det vill säga personer som påbörjat en ny anställning från ett kvartal till ett annat. Dels beskrivs denna grupp utifrån grundläggande faktorer som kön, ålder och arbetskraftstillhörighet föregående kvartal. Dels beskrivs själva nyanställningarna inom gruppen utifrån formerna för dessa (rekryteringsform) och utifrån de kanaler som använts (rekryteringskanal), men också utifrån anställningens typ (fast eller tidsbegränsad) och sektorstillhörighet.

Detta tillvägagångssätt möjliggörs av Arbetskraftsundersökningarnas utformning: Personer i AKU intervjuas en gång per kvartal under en tvåårsperiod. Genom att utnyttja denna panelansats går det att beräkna flöden mellan två kvartal, som visar övergångar mellan olika tillstånd på arbetsmarknaden (t.ex. olika arbetskraftstillhörighet). När det gäller rekryteringsstatistiken är det huvudsakligen flödet från "ej anställd" till "anställd", samt från "sysselsatt/anställd" till "anställd hos ny arbetsgivare" som undersöks.

På grund av bristfällig kvalitet i underliggande svarsdata har rekryteringstabellerna avseende första till tredje kvartalet 2021 inte kunnat publiceras.

Rekryteringstabeller 4:e kvartalet 2022 (xls)

Rekryteringstabeller 3:e kvartalet 2022 (xls)

Rekryteringstabeller 2:a kvartalet 2022 (xls)

Rekryteringstabeller 1:a kvartalet 2022 (xls)

Rekryteringstabeller 4:e kvartalet 2021 (xls)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se