Till innehåll på sidan

Unga som varken arbetar eller studerar (NEET), kvartal

Korrigering 2014-07-28 Osäkerhetstalen för förändring på ett års sikt och osäkerhetstalen för förändring jämfört med föregående kvartal har korrigerats för perioden 1:a kvartalet 2007–1:a kvartalet 2014.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-25

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se