Till innehåll på sidan

Utvalda tabeller från gamla blanketten, 15-74 år, kvartal

Tabellerna baseras på den del av AKU-urvalet (20 procent) som fortsatt får den gamla blanketten. I och med att tabellerna endast baseras på en mindre del av AKU-urvalet är osäkerheten som skattningarna är behäftade med större än vanligt. Därför bör tolkning av statistiken göras med viss försiktighet.

Grundtabeller 2:a kvartalet 2021, gamla blanketten (xlsx)

Grundtabeller 1:a kvartalet 2021, gamla blanketten (xlsx)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se