Till innehåll på sidan

Länkade data för tidsseriebrottet 2021

I januari 2021 skedde förändringar som innebar att det uppstod tidsseriebrott i Arbetskraftsundersökningarnas (AKU:s) serier. En första etapp av länkning avseende serier för perioden 2005M04 och fram till 2020M12 har gjorts på makronivå. De länkade serierna redovisas efter ålder och kön. Arbetet med att länka ytterligare serier fortsätter under året.

Länkning av AKU:s tidsserier - Metodrapport 2022 - etapp 1 (pdf)

Länkning av AKU:s tidsserier - Metodrapport 2022 - etapp 2 (pdf)

Tabell med brottskattningar till länkningen av AKU:s tidsserier (pdf)

Länkade serier, månad

För de variabler som ingår i AKU:s säsongrensning återfinns de länkade serierna under Säsongrensade serier, justerad för tidsseriebrott, månad. Kolumnerna med rubriken ”originaldata” innehåller länkade data fram till och med december 2020, samt data enligt aktuell definition från och med januari 2021. Använd dessa för en komplett tidsserie.

Sammanställning av de länkade serierna återfinns också i följande excelfiler:

Länkade serier över antal personer i olika status (xlsx)

Länkade serier över antal personer i olika status - inrikes/utrikes födda (xlsx)

Länkade serier över timmar (xlsx)

Länkade serier över timmar - inrikes/utrikes födda (xlsx)

Länkade serier, kvartal 

För de variabler som ingår i AKU:s säsongrensning återfinns de länkade serierna under Säsongrensade serier, justerad för tidsseriebrott, kvartal. Kolumnerna med rubriken ”originaldata” innehåller länkade data fram till och med kvartal 4 2020, samt data enligt aktuell definition från och med kvartal 1 2021. Använd dessa för en komplett tidsserie. 

Sammanställning av de länkade serierna återfinns i följande excelfiler:

Länkade serier över antal personer i olika status (xlsx)

Länkade serier över antal personer i olika status - inrikes/utrikes födda (xlsx)

Länkade serier över timmar (xlsx)

Länkade serier över timmar - inrikes/utrikes födda (xlsx)

nkade serier, år

Sammanställning av de länkade serierna återfinns i följande excelfiler:

Länkade serier över antal personer i olika status (xlsx)

Länkade serier över antal personer i olika status - inrikes/utrikes födda (xlsx)

Länkade serier över timmar (xlsx)

Länkade serier över timmar - inrikes/utrikes födda (xlsx)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se