Till innehåll på sidan

Säsongrensade serier, justerad för tidsseriebrott, kvartal

Data där variationer normala för säsongen har tagits bort vilket bland annat tillåter jämförelser mellan två godtyckliga tidpunkter. Här återfinns även den beräknade trend som ligger till grund för säsongrensade data. En utförligare beskrivning om vad säsongrensning är och varför den görs för AKU återfinns här:

Varför säsongrensning i AKU? (pdf)

Filerna nedan innehåller säsongrensade data, trendskattningar och originalvärden. Kolumnerna ”originalvärden” innehåller länkade data från april 2005 till och med december 2020, mer information om länkningen återfinns här:

Länkade data

Säsongrensade serier över antal personer i olika status

Säsongrensade serier över sysselsatta i arbete och frånvarande

Säsongrensade serier över sysselsatta efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden

Säsongrensade serier över sysselsatta efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden och näringsgren

Säsongrensade serier planeras att tas fram under 2022.

Säsongrensade serier över anställda i Sverige efter sektor

Säsongrensade serier över personer ej i arbetskraften efter orsak

Säsongrensade serier, kvartal, 1 000-tals personer, personer ej i arbetskraften efter orsak (xlsx)

Säsongrensade serier över arbetstider

Säsongrensade serier över inrikes och utrikes födda

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se